2021 Transport
€3.5 billion


2021: €3.5 billion
2020: €2.7 billion